Dịch vụ

Giới thiệu

Trang Mẫu

Đây là một trang mẫu. Nó khác với một bài blog bởi vì nó sẽ là một trang tĩnh và sẽ được thêm vào thanh menu của trang web của bạn (trong hầu hết theme). Mọi người thường bắt đầu bằng một trang Giới thiệu để giới thiệu bản thân đến người dùng tiềm năng. […]

Xem thêm

Quy trình

Quy trình làm việc tại Alusoft

Để đảm bảo cho dự án, Alusoft thông báo tới khách hàng
quy trình làm việc tại Alusoft.

1.

Tư vấn thiết kế

Alusoft gặp gỡ tư vấn trực tiếp tới khách hàng về giải pháp công nghệ, lên phương án thiết kế khung mẫu dự án, giao diện, cơ sở dữ liệu

2.

Ký kết hợp đồng

Sau khi hai bên thống nhất về giải pháp công nghệ, Alusoft và khách hàng tiến hành ký kết hợp đồng hợp tác làm việc

3.

Triển khai lập trình

Đội ngũ Alusoft triển khai thiết kế lập trình theo các yêu cầu theo thời hạn deadline đã cam kết với khách hàng.

Dự án tiêu biểu

Dự án tiêu biểu

Danh sách các dự án nổi bật mà Alusoft đã triển khai
và hoàn thiện sản phẩm.